Profil

Sme rodinná spoločnosť, ktorá funguje ako s.r.o. od roku 2010, avšak členovia nášho pracovného tímu sú odborníkmi v daných oblastiach s niekoľkoročnými skúsenosťami.

Účtujeme v softvéri MONEY S3, ale samozrejme nie je problém sa prispôsobiť Vašej požiadavke – účtovanie „in house“ (náš človek u Vás) alebo účtovanie cez vzdialený prístup (náš človek u nás na Vašom počítači).

Komunikujeme aj v anglickom jazyku a samozrejme vieme spracovať výstupy a reporting okrem anglického aj v nemeckom jazyku.

Našou špecialitou je poradenstvo v oblasti kontrolingu. Ponúkame tzv. outsourcing kontrolingu, to znamená, že aj pre malé a stredné firmy sa stane dostupným.

Taktiež Vám pomôžeme „upratať“ v podnikových procesoch a postupoch, jasne ich definovať a vytvoriť systém vnútropodnikových noriem.

Medzi našich spokojných klientov patrí mnoho spoločností z rôznych oblastí ako golf marketing a golf shop, event manažment a reklamná činnosť, marketingová činnosť, konzultačná činnosť, škôlka, beauty salón, catering, dizajn štúdio, atď.